Cookie beleid VC Mortsel OG

De website van VC Mortsel OG is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies om jouw bezoek makkelijker en persoonlijker te maken. Hieronder een overzicht van de noodzakelijke en optionele cookies waar je toestemming voor kunt geven. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Privacy Policy

Privacy Policy

Privacy policy VC Mortsel OG

 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, of GDPR: General Data Protection Regulation) is een geheel van Europese regels om de burger te beschermen rond gebruik van persoonsgegevens. De wet is een herziening van de ‘Data Protection Directive’, de Europese wetgeving uit 1995. De GDPR is in werking sinds 24 mei 2016. Ze is van toepassing vanaf 25 mei 2018

 

KENNISGEVING:

VC Mortsel OG  verzamelt en houdt persoonlijke informatie bij over u als individu en/of over uw kinderen.   Als een organisatie gegevens van kinderen onder de 16 jaar verzamelt, in het kader van een rechtstreeks aanbod van onlinediensten aan kinderen en als voor die verwerking toestemming nodig is, moet een ouder of voogd die toestemming geven. Een kind kan immers zelf pas geldig toestemming geven vanaf de leeftijd van 16 jaar.  Ook kan in de toekomst bijkomende informatie gevraagd worden.  Dit gebeurt om een vlotte dagelijkse werking te verzekeren.

 

Ook wanneer u onze websites bezoekt, worden standaard cookies geplaatst op uw PC/tablet/laptop/smartphone/etc…  U kunt ten alle tijde het plaatsen van cookies tegengaan door uw browserpreferenties aan te passen.  U kunt er ook eerder geplaatste cookies verwijderen, maar een nieuwe kan steeds geplaatst worden als u opnieuw de website(s) bezoekt zonder uw browserpreferenties aan te passen.

 

DOELEINDEN:

Persoonlijke informatie kan verzameld en/of gebruikt worden voor volgende doeleinden:

  • Om uw lidmaatschap te registreren bij de KBVB
  • Om u informatie te kunnen bezorgen
  • Om een goed een snelle communicatie te verzekeren
  • Om uw vragen of klachten te kunnen behandelen

 

VC Mortsel OG zal deze informatie, gedeeltelijk of in zijn geheel, nooit zonder uw medeweten doorgeven aan derden, voor welke reden dan ook, al dan niet tegen enige vorm van vergoeding of compensatie.  Dit kan enkel gebeuren mits uw expliciete toestemming, of toestemming van de ouders/voogd bij minderjarige kinderen.

 

Deze informatie kan eventueel wel doorgegeven worden aan bestuurlijke instanties (overheid, gemeente,…) als wij hiertoe verplicht worden, per reglement of per wet.

 

UW RECHTEN:

U behoudt steeds het recht om:

  • Inzage te krijgen in de persoonlijke informatie die over u verzameld werd
  • Wijzigingen aan te brengen aan deze informatie
  • De informatie te verwijderen, hetzij gedeeltelijk of geheel
  • Een beperking op te leggen bij de verwerking
  • Bezwaar aan te tekenen bij de verwerking
  • Uw toestemming voor verwerking in te trekken

 

GEBRUIK VAN BEELDMATERIAAL:

De AVG (Algemene Verordering Gegevensbescherming), ook wel beter bekend onder de naam “wet op de privacy” is van toepassing zodra er sprake is van een “verwerking” van “persoonsgegevens”.
 

UW VELIGHEID:

VC Mortsel OG heeft alle mogelijke maatregelen genomen om deze persoonlijke informatie strikt confidentieel te houden en ze te behouden ervan tegen ongeoorloofde toegang, wijziging, vernietiging en andere vormen van onwettelijke handelingen.

 

DUURTIJD:

VC Mortsel OG zal deze informatie enkel bewaren voor de periode van toepassing van de doeleinden zoals beschreven hierboven.  Daarna worden de gegevens verwijderd en/of vernietigd.

 

 

 

 

 

Indien u meer informatie wenst hierover, vragen of opmerkingen hebt, kunt u dit steeds schriftelijk doen via [email protected]

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!